MCO – Máy lốc tôn 3 trục – Hãng Davi

MCO – Máy lốc tôn 3 trục – Hãng Davi

MCA – Máy lốc tôn 4 trục – Hãng Davi

MCA - Davi MCA - 4-roll Plate Rolling Machine  ...

MAV – Máy lốc tôn 3 trục – Hãng Davi

MAV - 3-roll variable axis Plate Rolling machine Tải file...

MCB – Máy lốc tôn 4 trục – Hãng Davi

MCB - 4-roll Plate Rolling Machine Tải file catalogue sản...