GV – Máy cắt laser sợi quang động cơ tuyến tính hoàn toàn Pilot Series 6G

GV – Máy cắt laser sợi quang động cơ tuyến tính hoàn toàn Pilot Series 6G

ALG – Hệ thống bốc xếp tự động

ALG - Automatic Loading & Unloading System [caption id="attachment_19544" align="aligncenter"...

R- Máy cắt Laser sợi quang ba mâm cặp

R - Three-chucks Tube Fiber Laser Cutting Machine Wattage: 3000W-6000W...

R5 – Máy cắt Laser sợi ống

R5 - Tube Fiber Laser Cutting Machine Wattage: 3000W-6000W [caption...