Trong hệ thống trung tâm gia công ROBOCUP, trục chính sẽ tự động chọn 2 giác hút và đặt chúng vào bàn làm việc ở vị trí chính xác của các van tự khóa theo chương trình làm việc đã được cài sẵn và các bộ phận cần được xử lý.

Hệ thống ROBOCUP(1) Hệ thống ROBOCUP

Thiết bị tự khóa này sẽ đảm bảo các giác hút được đặt vào bàn làm việc.

Người thao tác máy lấy các linh kiện để đưa vào quy trình làm việc và đặt lên nó giác hút theo chương trình làm việc được cài đặt sẵn.

Các thiết bị tự khóa đảm bảo các mảnh để hoàn toàn dừng lại trên giác hút.

Hệ thống ROBOCUP(2) Hệ thống ROBOCUP(3)

Một khi đường viền đã được thực hiện cắt ra khỏi, thiết bị tự khóa sẽ giải phóng các linh kiện ra khỏi các bộ giác hút, người thao tác máy lấy các bộ phận đã được gia công và đặt chúng vào kho phù hợp, sau đó giác hút được tách ra khỏi bàn làm việc, trục chính sẽ tự động lấy giác hút và đặt chúng vào kho thích hợp, và cuối cùng là một hệ thống rửa áp suất phù hợp rửa bàn làm việc trước khi bắt đầu một chu trình mới.

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ