ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Dòng máy

Mục

TRN-300

TRN-400

TRN-500

TRN-600

TRN-700

TRN-800

Ðộ rộng của phôi (mm)

300

400

500

600

700

800

Ðộ dày của phôi (mm)

Lớn nhất 3.5

Áp lực cuộn

Loại làm cong

Hệ thống xả

loại khí nén

Điều chỉnh vượt qua(mm)

Customer request ± 50mm

 

Chi tiết thông số kĩ thuật

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ