ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Dòng máy

Mục

TNC-200

TNC-300

TNC-400

TNC-500

TNC-600

Ðộ rộng của phôi (mm)

200

300

400

500

600

Ðộ dày của phôi (mm)

Lớn nhất 2.5

Lớn nhất 3.2

Áp lực cuộn

Loại làm cong

Hệ thống xả

loại khí nén

Điều chỉnh vượt qua (mm)

Customer request ± 50mm

 

Chi tiết thông số kĩ thuật

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ