ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Dòng máy

TLF3-700

TLF3-800

TLF3-900

TLF3-1000

Ðộ rộng của phôi (mm)

75-700

75-800

75-900

75-1000

Ðộ dày của phôi(mm)

0.5-3.2

Tốc độ cuộn

1 Bộ

Cuộn làm việc

Trên 4 Dưới 3

Tốc độ dây (M/phút)

16

Tốc độ xả cuộn chính xác (mm)

Với chỉ dẫn xả phôi

±0.15

Chiều dài trong xả cuộn 500 mm

Trọng lượng cuộn phôi (kgs)

5000 (7000,10000*)

Đường kính cuộn trong

508

Đường kính cuộn ngoài

1500

Cuộn mở rộng

Thuỷ lực OPERATED

Ðường cao vượt qua (mm)

Customer’s request ±100mm

Chi tiết thông số kĩ thuật

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ