Đặc điểm kỹ thuật

HD600NC

Hành trình bàn trục X/Y

600×400 mm

Kích thước bàn làm việc

600×400 mm

Hành trình trục Z

300 mm

Hành trình trục W

400 mm

Chiều cao tối đa của phôi gia công

400 mm

Trọng lượng tối đa của phôi gia công

800 kg

Chi tiết thông số kỹ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ