Máy đột Prima Power Genius

Thông số kỹ thuật:

ModelMax. sheet sizeX movementTable height
PG12252,500 mm x 1,250 mm2,500 mm935 mm
PG15303,000 mm x 1,500 mm2,500 mm935 mm
PerformancePG Pure PG Dynamic
Punching force170, 200 or 230 kN200 or 300 kN
Punching speed700 1/min1,000 1/min
Axis positioning speed108 m/min127 m/min
Index rotation speed180 r/min250 r/min
Max. no. of tools / index tools16 hole turret 280/80, 20 hole turret 384/12816 hole turret 280/80, 20 hole turret 384/128
Max. sheet thickness8 mm8 mm
Max. sheet weight250 kg250 kg
Average power consumption4 kW4 kW
Sản phẩm liên quan

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ