Dòng máy

KP-250

KP-400

KP-650

KP-850

Thông số chính

S

V

S

V

S

V

S

V

Lực dập

250 Tons

400 Tons

650 Tons

850 Tons

Vị trí lực phát sinh

4mm

 

6mm

 

8mm

 

8mm

 

Hành trình

120mm

160/180mm

160/200mm

180mm

Hành trình/phút

40 S.P.M

30~50

32 S.P.M

25~40

30 S.P.M

25~35

30 S.P.M

25~35

Chiều cao khuôn (S.D.A.U.)

370mm

40mm

40mm

400mm

Trọng lượng tối đa của khung trên

500kg

800kg

1000kg

1000kg

Kích thước bàn dập (L.R x F.B.)

500x600mm

550x660mm

600x700mm

600x700mm

Đô dày bàn dập

100mm

120mm

150mm

180mm

Kích thước đầu dập (L.R x F.B.)

400x420mm

400x500mm

450x550mm

450x550mm

Lượng điều chỉnh đầu dập

15mm

15mm

15mm

15mm

Động cơ chính

20×6 HPxP

V.S.25×4

140×6 HPxP

V.S.50X4

50×6 HPxP

V.S.75X4

75×6 HPxP

V.S.100X4

Lượng khí  nén yêu cầu

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

Bộ phận tách rời

Khả năng

10 Tons

15 Tons

30 Tons

30 Tons

Hành trình

50mm

60mm

70mm

70mm

                         

 

Đơn vị chuyển đổi trục 2/3

Dòng máy

KTF-3-170

KTF-3-200

Bước dao

170mm

200mm

Hành trình kẹp

35mm

60mm

Hành trình nâng

15mm

20mm

Khoảng cách bên trong giữa thanh cấp

110mm

270mm

Hành trình/phút

40 S.P.M.

3 S.P.M.

Sự điều khiển bước tiến

Trước ra sau

Trái qua phải

 Chi tiết thông số kỹ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ