Dòng máy

G2-110

G2-160

G2-200

G2-250

Loại

V

H

V

H

V

H

V

H

Lực Dập

110 Tons

160 Tons

200 Tons

250 Tons

Vị trí lực phát sinh (B.D.C.)

5mm

3mm

6mm

3mm

6mm

3mm

7mm

3.5mm

Hành Trình

180mm

110mm

200mm

130mm

250mm

150mm

280mm

170mm

Hành Trình/Phút

35-65 S.P.M

50-100 S.P.M

30-55 S.P.M

40-85 S.P.M

25-45 S.P.M

35-70 S.P.M

20-35 S.P.M

30-60 S.P.M

Chiều cao khuôn (S.D.A.U.)

400mm

350mm

450mm

400mm

500mm

450mm

550mm

450mm

Trọng lượng tối đa của khung trên

800kg

1270kg

1470kg

1560kg

Lượng điều chỉnh đầu dập

100mm

100mm

120mm

120mm

Kích thước đầu dập (L.R x F.B.)

1800x650mm

2000x760mm

2400x840mm

2700x900mm

Độ dày bàn dập

130mm

150mm

160mm

160mm

Kích thước bàn làm việc (L.R x F.B.)

1400x500mm

1600x550mm

1850x650mm

2100x700mm

Độ dày thớt

70mm

70mm

95mm

95mm

Nòng trục chính

Ø50x3x Pitch 320

Ø50x3x Pitch 350

Ø50x3x Pitch 375

Ø50x3x Pitch 450

Động cơ chính

10×6 HPxP

15×6 HPxP

20×6 HPxP

25×6 HPxP

Động cơ điều chỉnh

1×4 HPxP

1×4 HPxP

2×4 HPxP

2×4 HPxP

Lượng khí yêu cầu

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

5 Kg/cm2

Độ chính xác

JIS (CNS) First Class     JIS (CNS)

Cơ Câú giãm chứng

2-Pad-2-Cylinder

Khả năng

3.6 x 2 Tons

6.3 x 2 Tons

10 x 2 Tons

14 x 2 Tons

Lượng Khí  nén

6.5 Kg/cm2

7.2 Kg/cm2

6.75 Kg/cm2

9 Kg/cm2

Hành Trình

70mm

70mm

80mm

100mm

Kích thước nệm đỡ (L.R x F.B.)

350x235x2pcs

410x260x2pcs

540x350x2pcs

640x470x2pcs

 

Chi tiết thông số kỹ thuật.

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ