Máy cắt Laser Next

Thông số kỹ thuật:

Work area
X 3,050 mm Y 1,530 mm Z 612 mm
A 360° B ±135° C ±12 mm

Axis speed
X, Y, Z 120 m/min (trajectory 208 m/min)
A, B 1.5 rev/s

Laser source Fiber 3,000 W – 4,000 W

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ