Máy cắt Laser Genius

Thông số kỹ thuật:

Work area
LGf 1530:   X= 3,000 mm; Y= 1,500 mm; Z= 150 mm  (suitable for 120″ x 60″ sheets)

LGf 2040:   X= 4,000 mm; Y= 2,000 mm; Z= 150 mm  (suitable for 160″ x 80″ sheets)

Axis speed
170 m/min (trajectory 240 m/min)

Fiber laser source 

2,000 W – 6,000 W

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ