Máy cắt Laser Dyne 430

Bảng chi tiết thông số kỹ thuật:

Features Laserdyne 430
Linear axes  X,  Y,  Z 585 mm [23.0 in]  /  408 mm [16.0 in]  /  508 mm [20.0 in]
Position speed  X,  Y,  Z 15 m/min [600 in/min]
Accuracy  X,  Y,  Z 12.5 µm [0.0005 inch] bi-directional
Repeatability  X,  Y,  Z 12.5 µm [0.0005 inch] bi-directional
Minimum programmable increment 2.5 µm [0.0001 inch]
Table Load Capacity 250 kg [550 lb]

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ