Dây chuyền tự động PSBB được gọi là hệ thống sản xuất linh động và gọn nhẹ

Sử dụng Servo điện của máy đột, servo điện của máy cắt, servo điện của máy chấn tất cả được sử dụng một cách linh hoạt, nhanh chóng và cho độ chính xác cao.

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ