Dây chuyền tự động LPBB là một hệ thống sản xuất linh hoạt.

Dây chuyền tự động LPBB được tự động hóa và làm việc vô cùng nhanh chóng vì vậy giúp cho khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí về thời gian, chi phí để sản xuất ra một sản phẩm giảm, năng suất tăng cao. Sự kết hợp của chức năng  cắt laser và đột, bẻ mép và chấn  một cách linh hoạt giúp cho sản phẩm đạt độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa thời gian. Chưa kể việc giúp giảm thiểu chi phí nhân công khi chỉ sử dụng ít nhân sự hơn cho nguyên một dây chuyền tự động.

 

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ