Dây chuyền tự động Chấn- Đột giải pháp mới cho vật liệu có kích thước lớn.

Sự kết hợp giữa một máy chấn và một máy đột, sử dụng servo điện giúp cho Dây chuyền tự động này trở nên tinh gọn, là giải pháp hỗ trợ cho những nguyên liệu tấm có kích thước lớn, giúp tiết kiệm thời gian sản xuất và chi phí nhân công.

 

máy công cụ

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ