Dầu gia công tia lửa điện Total Diel MS-7000

I. ỨNG DỤNG:

  • DIEL MS-7000 là dầu đa chức năng đặc biệt thích hợp cho các hoạt động hoàn thiện hoặc bán hoàn thiện khi các chi tiết có hình dạng phức tạp cùng với các kích thước có độ chính xác rất cao.
  • DIEL MS-7000 phù hợp với EDM, các loại máy AGIE-CHARMILLE, ONA, ZIMMLER $ KLEN, NASOVIA, WALDRICH SIEGEN.

II. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

  • NADCAP (DMP 66)

III. ƯU ĐIỂM

  • DIEL MS-7000 phân hủy sinh học một phần theo thử nghiệm OECD.
  • Khả năng chống lại sự oxi hóa tốt.
  • Điểm chớp cháy rất cao
  • Sản phẩm này được lựa chọn từ phân đoạn chưng cất dầu chặt chẽ ( tính bay hơi thấp).
  • Hàm lượng các chất thơm rất ít
CÁC ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ DIEL MS-7000
Sự thể hiệ Bằng mắt Trong suốt
Màu sắc ASTM D156 0.5
Tỉ trọng ISO 3675 Kg/m3 812
Độ nhớt ở 20 độ C ISO 3104 mm2/s 3.4
Điểm chớp cháy Pensky-Martens ISO 2719 độ C 102
Điểm đông đặc ISO 3106 độ C -50
Tổng hàm lượng các chất thơm TOTAL I L 14(DMSO-UV) % khối lượng 0.01

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ