Hệ thống công cụ cắt > Turning Lathe Tool Holder / VDI Power Tool Holder / DA30-548016C
Taiwan Tools:Hệ thống công cụ cắt-Turning Lathe Tool Holder,VDI Power Tool Holder,CNC Tooling system cutting tools,Collet Chuck Boring Bar,Phay cắt,Lathe turning tool holder
Mã đơn hàng Dòng máy Chi tiết Nhận xét Giá
(USD)
Q’ty
233526005 DA30-548016C Axial Milling Head 30D-16X Inquiry
233526010 DA40-548016C Axial Milling Head 40D-16X Inquiry
233526015 DA40-548022C Axial Milling Head 40D-22X Inquiry

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ