Hệ thống công cụ cắt > Turning Lathe Tool Holder / VDI Power Tool Holder / DA30-548220B
Taiwan Tools:Hệ thống công cụ cắt-Turning Lathe Tool Holder,VDI Power Tool Holder,CNC Tooling system cutting tools,Collet Chuck Boring Bar,Phay cắt,Lathe turning tool holder
Mã đơn hàng Dòng máy Chi tiết Nhận xét Giá
(USD)
Q’ty
233554005 DA30-548220B Angular Head Capacity:1~13mm(ER20) Inquiry
233554010 DA40-548225B Angular Head Capacity:1~16mm(ER25) Inquiry

Danh Mục Sản Phẩm

Chuyển đến thanh công cụ