Loading...
MenuDanh mục
Loading...

Tuyển dụng

Danh mục tuyển dụng

Sản phẩm HOT

Loading...

Tuyển dụng

Kỹ sư Tư Vấn – Kinh Doanh: 10 người

1. Mô tả công việc:

– Tìm kiếm , xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng

– Phân tích , tư vấn và triển khai cho khách hàng sản phẩm của công ty

– Tìm kiếm, đàm phán và ký kết theo dõi việc thực hiện hợp đồng

– Chịu trách nhiệm công việc được giao và hàng tuần báo cáo cho người trực tiếp quản lý