Dòng Máy

RIC-T3060

RIC-T30160

RIC-T3360

RIC-T33240

Đường kính tiện qua băng

770mm (30-1/3”)

770mm (30-1/3”)

840mm (33-1/10”)

840mm (33-1/10”)

Đường kính tiện qua hầu (Opt.)

980mm (38-3/5”)

980mm (38-3/5”)

1020mm (40-1/5”)

1020mm (40-1/5”)

Đường kính chống tâm

1600mm (60”)

4100mm (160”)

1600mm (60”)

6100mm (240”)

Lỗ trục chính

105mm (4”)

155mm (6”)

105mm (4”)

330mm (13”) (opt.)

Tốc độ trục chính (18 steps)

23~1293 rpm

13~690 rpm

23~1293 rpm

Tốc độ trục chính (with inventer) (opt.)

H: 1500~331 rpm

H: 800~176 rpm

H: 1500~331rpm

H: 350~80rpm

M: 330~93 rpm

M: 175~53 rpm

M: 330~93 rpm

M: 79~18 rpm

L: 92~20 rpm

L: 52~10 rpm

L: 92~20 rpm

L: 17~5 rpm

Công suất

15HP or 20HP (Opt.)

15HP or 20HP (Opt.)

15HP or 20HP (Opt.)

15HP or 20HP (Opt.)

Trọng lượng

3350kg

4600kg

3450kg

5800kg

Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm)

365x160x180cm

615x160x180cm

365x160x180cm

815x160x180cm

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar