Dòng Máy

RIC-T1840

RIC-T2140

RIC-T2540

RIC-T25120

Đường kính tiện qua băng

460mm (18-1/10”)

540mm (21-1/4”)

630mm (24-4/5”)

630mm (24-4/5”)

Đường kính tiện qua hầu (Opt.)

640mm (25-1/5”)

720mm (28-3/10”)

810mm (31-9/10”)

810mm (31-9/10”)

Đường kính chống tâm

1000mm (40”)

1000mm (40”)

1000mm (40”)

3000mm (120”)

Lỗ trục chính

56mm (2”)

85mm (3”)

85mm (3”)

155mm (6”) (opt.)

Tốc độ trục chính (18 steps)

39~2800 rpm

25~1545 rpm

25~1545 rpm

13~690 rpm

Tốc độ trục chính (with inventer) (opt.)

H: 3100~681 rpm

H: 2250~491 rpm

H: 2250~491rpm

H: 800~176rpm

M: 680~153 rpm

M: 490~126 rpm

M: 490~126 rpm

M: 175~53 rpm

L: 152~33 rpm

L: 125~27 rpm

L: 125~27 rpm

L: 52~10 rpm

Công suất

7.5HP or 10HP (Opt.)

10HP or 15HP (Opt.)

10HP or 15HP (Opt.)

10HP or 15HP (Opt.)

Trọng lượng

2000kg

2200kg

2250kg

2650kg

Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm)

229x120x170cm

229x120x170cm

229x120x170cm

429x120x170cm

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar