Dòng Máy

RIC-T1216

RIC-T1224

RIC-T1236GH

RIC-T1336GH

RIC-T1340GH

Đường kính tiện qua băng

305mm (12”)

305mm (12”)

305mm (12”)

330mm (13”)

330mm (13”)

Đường kính tiện qua hầu

153mm (6”)

153mm (6”)

153mm (6”)

165mm (6-1/2”)

165mm (6-1/2”)

Đường kính chống tâm

406mm (16”)

610mm (24”)

915mm (36”)

915mm (36”)

1000mm (40”)

Lỗ trục chính

40mm (1-9/16”)

40mm (1-9/16”)

40mm (1-9/16”)

40mm (1-9/16”)

40mm (1-9/16”)

Tốc độ trục chính (12 steps)

70~1500 rpm

70~1500 rpm

70~1500 rpm

70~1500 rpm

70~1500 rpm

Công suất

1.5HP/1HP or 2HP/3HP

1.5HP/1HP or 2HP/3HP

1.5HP/1HP or 2HP/3HP

1.5HP/1HP or 2HP/3HP

1.5HP/1HP or 2HP/3HP

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar