RIC-TC62280c

 

DÒNG MÁY

RIC-TC4360

RIC-TC43280

RIC-TC52200

RIC-TC62280

Đường kính tiện qua băng (mm)

1100

1100

1300

1600

Đường kính chống tâm (mm)

1700

7200

5200

7200

Tốc độ trục chính (rpm)

H: 161 ~ 800

M: 33 ~ 160

L: 6 ~ 32

H: 43 ~ 215

M: 9 ~ 42

L: 1.5 ~ 8

H: 54 ~ 270

M: 11 ~ 53

L: 2 ~ 10

H: 43 ~ 215

M: 9 ~ 42

L: 1.5 ~ 8

Lỗ trục chính (mm)

155 (opt.)

410 (opt.)

305 (opt.)

410 (opt.)

RIC-TC62280a

RIC-TC62280b

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar