RIC-TC1880

Dòng Máy

Đơn vị

RIC-TC1880

RIC-TC2180

RIC-TC 2580

Đường kính tiện qua băng

mm

460

540

630

Đường kính chống tâm

mm

2000

2000

2000

Tốc độ trục chính

Rpm

H: 681 ~ 3100

M: 153 ~ 680

L: 33 ~ 152

H: 331 ~ 1500

M: 93 ~ 330

L: 20 ~ 92

H: 176 ~ 800

M: 53 ~ 175

L: 10 ~ 52

Lỗ trục chính

mm

56

105 (opt.)

155 (opt.)

 

RIC-TC1880B

 Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar