ric-tc450TM3

     

 

    

ric-tc580tms1

 

MODELRIC-TC450TMRIC0TC580TMRIC-TC550TMSRIC-TC580TMS
Số trụcStd.: 5-axisStd.: 3-axis
Opt.: 7-axis (C-axis)Opt.: 5-axis (C-axis)
Đường kinh tiện qua băng(mm)Ø 620 (24.41”)Ø 650 (29.59”)
Lỗ trục chính (mm)Ø56 (2.2”)Ø56 (2.2”)Ø77 (3”)Ø61 (2.4”)Ø61 (2.4”)Ø56 (2.2”)Ø90 (3.54”)Ø61 (2.4”)
Trục chính (continuous) (kW)αP12i5.5 (7.5)αP22i11 (15)αP18i9 (12)αP22i11 (15)
Trục chính (30 min. rating) (kW)7.5 (10)15 (20)11 (15)15 (20)

ric-tc450TM2

 Chi tiết thông số kĩ thuật

 

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar