ric-tc450TM3

MODELRIC-TC450TMRIC0TC580TMRIC-TC550TMSRIC-TC580TMS
Số trụcStd.: 5-axisStd.: 3-axis
Opt.: 7-axis (C-axis)Opt.: 5-axis (C-axis)
Đường kinh tiện qua băng(mm)Ø 620 (24.41”)Ø 650 (29.59”)
Lỗ trục chính (mm)Ø56 (2.2”)Ø56 (2.2”)Ø77 (3”)Ø61 (2.4”)Ø61 (2.4”)Ø56 (2.2”)Ø90 (3.54”)Ø61 (2.4”)
Trục chính (continuous) (kW)αP12i5.5 (7.5)αP22i11 (15)αP18i9 (12)αP22i11 (15)
Trục chính (30 min. rating) (kW)7.5 (10)15 (20)11 (15)15 (20)

 

    

ric-tc450TM1

ric-tc450TM2

 

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar