MODEL

G2-110

G2-160

G2-200

G2-250

Loại

V

H

V

H

V

H

V

H

Khả năng dập  (TON)

110

160

200

300

Độ rộng dập (mm)

180

110

200

130

250

150

280

170

Số lần dập trong một phút (SPM)

35-65

50-100

30-55

40-85

25-45

35-70

20-35

30-60

Điểm chết cao (mm)

400

350

450

400

500

450

550

450

Điều chỉnh trượt (mm)

100

100

120

120

Vùng mở rộng (mm)

1800×650

2000X760

2400X840

2700X900

Motor chính (HPxP)

10X6

15X6

20X6

25X6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar