1. Vận hành song song.

2. Phù hợp cắt vật liệu kích thích thước và nặng.

3. Hệ thống máy có thể mở rộng thêm 3m theo các hướng.

4. Các máy đều có điều khiển từ xa để vận hành.

5. Phù hợp với các kiểu đầu cắt Plasma/O2 khác.

6. Phù hợp với các máy cắt ống gắn thêm.

7. Máy vận hành trên hệ thống ray có khả năng mở rộng bất kỳ lúc nào theo yêu cầu khách hàng.

8. Trang bị hòan hảo cho công nghiệp đóng tàu và cơ cấu thép

 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

MẪU

FSC

Tốc độ cắt

9000 : 12000 : 24000

Tốc độ cắt Plasma

30 ~ 9000 mm/phút

Tốc độ cắt lửa

30 ~ 1500 mm/phút

Định vị chính xác

±0.2 mm/10M

Lặp lại chính xác

±0.1 mm

Chiều rộng rãnh

2000 : 3000 : 4000 : 5000 : 6000 : 7000 : 9000 : 12000

Chiều rộng cắt

1550 : 2500 : 3200 : 4200 : 5100 : 6100 : 8100 : 11000

Chiều rộng tổng thể

Chiều rộng rãnh +750mm

 

Chi tiết thông số kĩ thuật

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar