Dòng Máy

DSP-3A

DSP-3AH

DSP-5A

DSP-5AH

Lực ép

3 ton

5 ton

Hành Trình

200mm

Chiều Cao Mở

350

Tốc độ xuống

0.1-150 mm/s

0.1-120 mm/s

Tốc độ ép

0.1 – 50 mm/s

Hành Trình Điều Chỉnh

0.1-100 mm/s

Động cơ Servo và điều khiển

3.5 kW/Mitsubishi

5kW / Mitsubishi

Chiều Rộng

180mm

Chi tiết thông số kĩ thuật.

Danh Mục Sản Phẩm

Skip to toolbar